7 FORSÆTTER TIL MINISTERENS NYTÅR

Det konventionelle landbrug og særligt kødindustrien presser planeten til sit yderste og forværrer klimakrisen. Den gode nyhed er, at mere plantebaseret kost smager fantastisk, gør os sundere og beskytter den verden, vi giver videre til kommende generationer.

Vi kan alle gøre en forskel, men som minister for miljø og fødevarer har Esben Lunde Larsen et endnu større ansvar. Derfor har vi skrevet vores bud på, hvad hans nytårsforsætter burde være. Her på siden kan du sende forslagene direkte til Esbens mail.

"I 2018 vil jeg tage ansvar for klimaet og hjælpe landbruget med at gøre det samme...

Hvis vi skal løse klimakrisen og beskytte den verden, som vi giver videre til kommende generationer, er vi nødt til at spise og producere mindre kød.

Alene køer og grise står for 18,2 procent af Danmarks samlede udslip af drivhusgasser, hvis man regner på den mest konservative måde.

Regeringen har desværre tænkt sig stort set at frede landbruget, når EU nu pålægger Danmark at mindske klimabelastningen fra bl.a. landbruget og transporten markant, nemlig 39% i 2030 i forhold til 2005. Med brug af kreditter ønsker regeringen at slippe for 80% af dette reduktionskrav.

Siden 2005 har landbruget blot reduceret sit udslip af drivhusgasser med 4,5%, og det er nu tid til, at ministeren og resten af regeringen hjælper landbruget med at tage ansvar for vores alle sammens klima.

Når miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen skal reducere det danske landbrugs store klimaaftryk er det nødvendigt, at der bliver færre dyr, og at produktionen af kød - især oksekød - bringes ned.

"I 2018 vil jeg starte min slankekur af det konventionelle industrilandbrug...

Tallene taler deres tydelige sprog om en industriel produktion af husdyr i så store antal, at hverken miljøet, dyrevelfærden eller klimaet kan holde til det. Danmark skal sende færre dyr igennem slagtehusene eller levende ud af landet.

Danmark “producerer” hvert år 31,8 millioner grise, hvoraf 13,2 millioner eksporteres som levende smågrise. Hver eneste dag destrueres omkring 24.000 enten dødfødte eller tidligt døde pattegrise. Samtidig er der i landbruget konstant omkring en halv million malkekøer og én million andet kvæg.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen gør en stor indsats for at hjælpe landbruget med at sende endnu mere svinekød over grænsen. Alene det seneste år har regeringen aktivt deltaget i industriens og lobbyisterne i Landbrug & Fødevarers eksportfremstød fra Colombia over Japan til Indien.

Ministeriets egen overskrift på den første rejse var ‘Dansk gris på gaflen i Colombia’, i Japan bakkede Kronprins Frederik op med sin tilstedeværelse, mens H.M. Dronningen her i november har promoveret blandt andet dansk kødproduktion på et statsbesøg i Ghana i selskab med bl.a. Esben Lunde Larsen.

Ministeren skal turde forandre et landbrug, som er indrettet til en kolossal eksport af særligt dansk svinekød og grise - ‘godt 1,9 millioner tons årligt’. Her skal en betydelig livsstilsændring til for at slanke det konventionelle industrilandbrug.

"I 2018 vil jeg skære ned på medicinen...

Massive mængder antibiotika i dansk svineproduktion fører blandt andet til resistente MRSA-bakterier, som kan være livsfarlige for ældre og syge. MRSA er stafylokok-bakterier, som er modstandsdygtige over for almindelig penicillin.

Hele 88% af de konventionelle svinebesætninger herhjemme er nu smittede med svine-MRSA Hele 88% af de konventionelle svinebesætninger herhjemme er nu smittede med svine-MRSA. Dyr opdrættes til at leve og dø hurtigt og stoppes med medicin og antibiotika, om de er syge eller ej. Selv økologiske svinebesætninger bliver i stigende grad smittet med MRSA på grund af manglende krav om at anvende MRSA-fri orner til avl.

Landbruget fremhæver stolt, hvordan brugen af antibiotika er halveret siden 1994, men som Detektor for nyligt dokumenterede, er det på samme tid faktisk steget 24% siden år 2000. Samtidig har zink i høj grad erstattet antibiotika som vækstfremmer, hvilket også kan give resistens.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bør arbejde for sundere dyr, i stedet for at medicinere en syg produktion. Vi fortjener meget mindre medicin i landbruget og mindre risiko for resistente bakterier. Lad 2018 blive året, hvor kurven for alvor knækker, tak!

"I 2018 vil jeg slå op med landbrugslobbyen og få nye venner...

Den nødvendige og bæredygtige forandring af dansk landbrug kan kun ske, hvis de tætte bånd mellem regeringen og den konventionelle landbrugslobby brydes.

Landbruget arbejder med næb og kløer for at fastholde og ligefrem øge en allerede alt for høj produktion af kød. Samtidig lykkes erhvervet med at undslippe sit ansvar for blandt andet klimaaftryk, forurening og MRSA-smitte.

Det konventionelle landbrug vil have lov til at svine mere for at få flere dyr gennem slagtehusene og samtidig få holdt hånden over sig politisk, når det gælder bl.a. kvælstofudledninger og de nødvendige reduktioner i aftryk på klimaet.

Flere og flere oplever glæden ved en mere plantebaseret kost og efterspørger nye smage og afveksling på tallerkenen, mens landbrugslobbyen desværre ivrigt forsøger at opretholde et alt for intensivt og kødbaseret dansk landbrug.

Minister Esben Lunde Larsen bør bruge 2018 på at lytte mindre til industrien og landbrugets lobbyorganisationer, der vil bremse en positiv, bæredygtig udvikling, og i stedet lytte mere til dem, der kan og vil mindske forbruget af gift og medicin, sætte naturens tarv over produktiviteten og fremme plantebaserede proteinkilder. Nye venner vil hjælpe ministeren med at omstille landbruget til at tage langt bedre vare på klima, miljø og mennesker.

"I 2018 vil jeg detox'e...

Hvert eneste år sprøjtes mere end halvdelen af Danmarks areal med forskellige gifte. Rester af sprøjtegiftene kan spores i vores fødevarer, kroppe, i jorden og selv i grundvandet. Trods der naturligvis er forskel på giftigheden, er de langsigtede risici på mange måder uvisse.

Senest peger en ekspertrapport udarbejdet til EU-Parlamentet på, at sprøjtegifte kan skade udviklingen af børns hjerner, og flere steder i landet måtte drikkevandsboringer lukkes, da man i sensommeren mere eller mindre vilkårligt opdagede rester af et ellers forlængst forbudt ukrudtsmiddel.

Samtidig giver et tysk studie bekymring om massiv insektdød, mens den danske regering tidligere i år stemte imod et EU-forslag om at forbyde udendørs brug af de omstridte insektgifte neonikotinoider, der er blevet kendt som bi-dræbere.

Landbruget skal detoxe for både vores børn, bierne og naturen. Sprøjtegifte er ikke risikoen værd. Ifølge et nyt studie kan verden lykkeligvis brødfødes med 100% økologi, forudsat mindre madspild, og at alle er klar til at skære ned på kødet for at give plads til økologisk dyrkning af mad til mennesker. Herhjemme har næsten tusind landmænd alene i år søgt om støtte til enten at omlægge til økologi eller udvide det areal, de dyrker økologisk.

Regeringen bør i det nye år slutte sig til det gode selskab af lande, som vil hjælpe landbruget med at omstille og hurtigst muligt udfase sprøjtegifte. Vi fortjener det.

“I 2018 skal natur og mad til mennesker have mere plads…

For at sikre et sundere fødevaresystem og et bæredygtigt landbrug er det altafgørende at dyrke mere mad til mennesker på markerne, frem for foder til dyr. Landbruget lægger i dag beslag på ikke mindre end halvdelen af Danmarks samlede landareal alene til at dyrke foder til dyr!

Hele tiden indtager kødindustrien nyt land og rydder i hele verden enorme skov- og naturområder for at skabe græsningsarealer og dyrke foder til dyr. I dag bruges en tredjedel af hele verdens landjord til det formål.

Herhjemme beslaglægger landbruget endnu mere, nemlig halvdelen af vores samlede landareal til foder. Derudover bliver der i Sydamerika på et område på størrelse med Sjælland dyrket sojafoder til danske husdyr, især svin. Blot 10% af Danmarks areal bruges på planteafgrøder til mennesker!

Det kan gøres smartere. Vi skal kræve færre dyr og mere dyrkning af nærende grøntsager, bælgfrugter, korn mm. til at brødføde mennesker, frem for at vores landarealer bruges til at opfodre dyr.

Når vi giver mindre plads til kødet - og mindsker madspild - kan den plantebaserede dyrkning samtidig blive 100% økologisk i hele verden, som det netop er dokumenteret af en forskergruppe, publiceret i tidsskriftet Nature.

“I 2018 vil jeg også være med på noderne og selv spise mindre kød...

Kød er en af de helt store klimasyndere - og især kød fra drøvtyggere som køer og får. Heldigvis oplever flere og flere mennesker glæden ved måltider, hvor kød ikke længere er det vigtigste. Det er blevet nemmere at få fat på lækre plantebaserede, proteinrige alternativer til kød, og stadig flere spiser mindre kød, eller intet kød overhovedet.

Vi kan nemlig selv gøre en forskel gennem de valg, vi træffer med indkøbskurven dag for dag, måltid for måltid. Plantebaseret kost er samtidig en sund måde at vise omsorg for vores børn og styrke vores familiers helbred, da mere grønt og mindre kød helt naturligt vil betyde mad med flere fibre, antioxidanter og C-vitaminer.

Supermarkeder udvider sortimenterne med kødfrie alternativer, og på det seneste er diskussionen om kødfrie dage i offentlige institutioner blevet mere levende end nogensinde.

Elitesportsudøvere som de amerikanske tennisstjerner Venus og Serena Williams har skåret ned på kødet og fortæller om mere velvære og bedre præstationer. Og herhjemme vil René Redzepi med det nye Noma skabe verdens grønneste gourmetrestaurant.

Når man forsøger sig med mindre kødspiseri, bliver man en del af en voksende trend, der vil være med til at definere den måde, vi spiser på i fremtiden.