อาสาสมัครกรีนพีซ

อาสาสมัครกรีนพีซ คือ ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศหรือการศึกษา เพียงมีใจรักในสิ่งแลดล้อมและพร้อมที่จะสละเวลามาลงมือทำกิจกรรมรณรงค์ร่วมกัน เพื่อปกป้องและแก้ไขสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้โดยไม่ได้รับค่าจ้างต่างตอบแทนใดๆ แต่สิ่งที่เป็นผลลัพธ์อันประเมินค่าไม่ได้คือการได้ปลุกจิตสำนึกของทุกคนให้ร่วมกันลงมือทำเพื่อสิ่งแวดล้อมและสันติภาพตามปณิธานขององค์กร

นับได้ว่า "อาสาสมัคร" กับ "กรีนพีซ" เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเคียงข้างกันเสมอมาตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของกรีนพีซ 40 กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจุดเริ่มต้นก่อตั้งกรีนพีซเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2514 โดยนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คน ที่ห่วงใยประเด็นการทำลายสิ่งแวดล้อมจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ จึงได้เช่าเรือลำเล็กมุ่งหน้าสู่เกาะอัมชิตกา นอกชายฝั่งของรัฐอลาสก้า เพื่อต่อต้านการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา ความกล้าหาญและความร่วมมือร่วมใจกันของอาสาสมัครกรีนพีซรุ่นแรกนั้นเป็นเยี่ยงอย่างและจุดประกายให้คนอีกนับล้านคนทั่วโลกในปัจจุบันก้าวตามมาเป็นอาสาสมัครที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม พร้อมกับมีพลังมวลชนที่สนับสนุนกรีนพีซในเวลาต่อๆมา  ซื่งถือเป็นความมุ่งมั่นร่วมกันในการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้นและมีสันติภาพมากขึ้น

ข้อมูลล่าสุด

 

เป็นอาสาสมัคร ได้อะไรมากกว่าที่คิด

รายการบล็อก จาก รัชดาวรรณ โอบอ้อม | มิถุนายน 14, 2560

เคยถามตัวเอง เราสามารถทำอะไรให้กับสังคมได้บ้าง? เราจะเริ่มจากตรงไหน? จากที่เริ่มรู้จักกรีนพีซจากสื่อหนังสือพิมพ์ จนกระทั่งได้พบเจอกับน้อง ๆ ที่อธิบายงานรณรงค์และขอรับบริจาคริมทาง จนกระทั่งได้มาเป็นผู้บริจาค และร่วมกิจกรรมกับกรีนพีซ...

อาสาทำแนวกันไฟป่า ช่วยป่าเชียงดาวได้อย่างไร

รายการบล็อก จาก รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ | มีนาคม 9, 2560

คน 200 คน จะมาช่วยปกป้องป่าต้นน้ำเชียงดาว 380 ไร่จากไฟป่า ได้อย่างไร ปัญหาหมอกควันพิษที่มักเกิดขึ้นช่วงต้นปีของทุกปี คือหนึ่งในปัญหามลพิษทางอากาศที่สำคัญของภาคเหนือ และยังส่งผลกระทบก่อให้เกิดวิกฤตภัยแล้งเนื่องจากชุ่มชื้นและความอุ...

จิตอาสาสร้างสังคมพลเมืองเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

รายการบล็อก จาก รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ | พฤษภาคม 12, 2558

อาสาสมัคร คือพลเมืองที่ร่วมกันดูแลจัดการแก้ไขปัญหาสังคม สร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเอง นี่คือหัวใจของความเป็นอาสาสมัครและบทบาทต่อสังคมที่เราได้เรียนรู้จาก งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร คร...

อาสาสมัครและสิ่งตอบแทนที่มีค่ามากกว่าเงิน

รายการบล็อก จาก Supang Chatuchinda | มกราคม 19, 2558

หลาย ๆ คนอาจได้ไปสัมผัสกับงาน “คนไทยขอมือหน่อย ปี 2 : คนละไม้ คนละมือ เพื่อสังคมน่าอยู่” เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (17-18 มกราคม 2558) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งกรีนพีซเองก็ได้ไปร่วมงานเพื่อเสาะหาอาสาสมัคร และภายในงานนี้มีองค์กรกว่...

1 - 4 ของ 7 ผล