อาสาสมัครกรีนพีซ

ขอบคุณที่ท่านสนใจร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครกับกรีนพีซ แต่เนื่องจากขณะนี้กรีนพีซปิดการรับสมัครอาสาสมัครทางเว็บไซต์ชั่วคราว ท่านสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครอาสาสมัครอีกครั้งได้ในเร็ว ๆนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ