อาสาสมัครกรีนพีซ

อาสาสมัครกรีนพีซ คือ ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศหรือการศึกษา เพียงมีใจรักในสิ่งแลดล้อมและพร้อมที่จะสละเวลามาลงมือทำกิจกรรมรณรงค์ร่วมกัน เพื่อปกป้องและแก้ไขสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้โดยไม่ได้รับค่าจ้างต่างตอบแทนใดๆ แต่สิ่งที่เป็นผลลัพธ์อันประเมินค่าไม่ได้คือการได้ปลุกจิตสำนึกของทุกคนให้ร่วมกันลงมือทำเพื่อสิ่งแวดล้อมและสันติภาพตามปณิธานขององค์กร

นับได้ว่า”อาสาสมัคร” กับ ”กรีนพีซ” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเคียงข้างกันเสมอมาตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของกรีนพีซ 40 กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจุดเริ่มต้นก่อตั้งกรีนพีซเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2514 โดยนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คน ที่ห่วงใยประเด็นการทำลายสิ่งแวดล้อมจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ จึงได้เช่าเรือลำเล็กมุ่งหน้าสู่เกาะอัมชิตกา นอกชายฝั่งของรัฐอลาสก้า เพื่อต่อต้านการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา ความกล้าหาญและความร่วมมือร่วมใจกันของอาสาสมัครกรีนพีซรุ่นแรกนั้นเป็นเยี่ยงอย่างและจุดประกายให้คนอีกนับล้านคนทั่วโลกในปัจจุบันก้าวตามมาเป็นอาสาสมัครที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม พร้อมกับมีพลังมวลชนที่สนับสนุนกรีนพีซในเวลาต่อๆมา  ซื่งถือเป็นความมุ่งมั่นร่วมกันในการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้นและมีสันติภาพมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับอาสาสมัคร || ขั้นตอนการเป็นอาสาสมัครกรีนพีซ || แนวปฏิบัติสำหรับอาสาสมัครกรีนพีซ 

อาสาสมัครกรีนพีซ

ขอบคุณที่ท่านสนใจร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครกับกรีนพีซ แต่เนื่องจากขณะนี้กรีนพีซปิดการรับสมัครอาสาสมัครทางเว็บไซต์ชั่วคราว ท่านสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครอาสาสมัครอีกครั้งได้ในเร็ว ๆนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ