Čista energija, svetla prihodnost

POMAGAJ NAM DOSEČI SPREMEMBE, ZA KATERE POLITIKI NIMAJO VOLJE.

 

Slovenija nima več časa za zavlačevanje in sprenevedanje. Delovati moramo hitro in odločno ukrepati zoper okoljsko, socialno in gospodarsko krizo.

Zato je pred volitvami Greenpeace vse slovenske stranke pozival k upoštevanju petih načel trajnostne energetike. Z uresničitvijo teh načel bi lahko namreč naša država ogromne investicije za posodobitev energetskega sistema uporabila kot močno razvojno spodbudo za odpiranje zelenih delovnih mest in zmanjšanje okoljskih obremenitev. Če ne bomo glasni, bodo stranke ta velik denar porabile za netransparentne projekte, slabo domišljene rešitve in tehnologije iz prejšnjega stoletja. To je enostavno nesprejemljivo.

 

POMAGAJ NAM DOSEČI RAZVOJNI PREBOJ SLOVENIJE. PODPIŠI POZIV.


Med 22. in 26. novembrom smo podpise zbirali po vsej Sloveniji. V kolikor se naša turneja "Za čisto energijo" ni ustavila v vašem kraju, lahko oddate svoj podpis tudi na spletni strani.

Vse zbrane podpise bomo javno izročili novemu mandatarju in nato spremljali odločitve nove Vlade Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

Besedilo poziva za upoštevanje petih načel trajnostne energetike.